mikeseurythmicspage

Subtitle

UK DJ Promo 7"

 

A. I Love You Like A Ball & Chain (Stereo)

B. I Love You Like A Ball & Chain (Mono)

 

RCA

BYTI - 100

USA Promo 12"

 

 

A. I Love You Like A Ball & Chain (Stereo)

B. I Love You Like A Ball & Chain (Stereo)

 

RCA JR-14143

 

1985

UK 7" One Sided Acetate. 


Tape 1


01-580-0444